OFERTA FIRMY POZYSKAJENERGIE

Doradztwo energetyczne, certyfikaty, audyty, zdjęcia termowizyjne (województwo mazowieckie).

CERTYFIKAT ENERGETYCZNY


Wykonuję certyfikaty energetyczne dla budynków i lokali zgodnie z rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6.11.2008 r.

CERTYFIKAT ENERGETYCZNY

AUDYT ENERGETYCZNY


Opracowanie ukazujące zakres i parametry techniczne i ekonomiczne termomodernizacji wskazując optymalne rozwiązanie pod względem kosztów oraz oszczędności energii.

AUDYT
ENERGETYCZNY

AUDYT REMONTOWY


Opracowanie określające zakres i parametry techniczne i ekonomiczne (uwzględniające również oszczędność energii) przedsięwzięcia remontowego i stanowi założenie do projektu budowlanego.

AUDYT
REMONTOWY

DOBÓR OGRZEWANIA


Dokument określający moc grzejników w każdym pomieszczeniu (również ogrzewania podłogowego) wraz z propozycją typów grzejników występujących na rynku.

DOBÓR
OGRZEWANIA

DOBÓR KOLEKTORÓW


W opracowaniu dobieram typowe na rynku kolektory słoneczne wraz z zasobnikiem, armaturą, naczyniem wzbiorczym, pompą obiegową dla typowych zastosowań.

DOBÓR
KOLEKTORÓW

EFEKT EKOLOGICZNY


Na potrzeby różnych funduszy i programów (dotacje unijne lub z NFOŚiGW) obliczam zużycie paliw i uzyskany efekt ekologiczny z przeprowadzonej termomodernizacji.

EFEKT
EKOLOGICZNY

EFEKT EKONOMICZNY


Oszacowanie kosztów eksploatacyjnych budynku tzn. kosztów ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, chłodzenia i oświetlenia wbudowanego i urządzeń pomocniczych.

EFEKT
EKONOMICZNY

DORADZTWO ENERGETYCZNE


Różnego rodzaju działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej w budynku.

DORADZTWO
ENERGETYCZNE

WERYFIKACJA NFOŚiGW


Wykonuję weryfikację projektów i inwestycji na potrzeby programu dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych przez NFOŚiGW.

WERYFIKACJA
NFOŚiGW

PROJEKT BUDOWLANY


Na potrzeby projektu architektonicznego zgodnie z Rozp. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wykonuję tzw. projektowaną charakterystykę energetyczną, którą można dołączyć do projektu jako osobne opracowanie.

PROJEKT
BUDOWLANY

ZDJĘCIA TERMOWIZYJNE


Bardzo pomocnym i wręcz nieodzownym narzędziem w pracy doradcy energetycznego jest m.in. kamera termowizyjna. Dysponując kamerą,specjalistycznym oprogramowaniem i wiedzą można wskazać na wiele problemów i i znaleść ich przyczyny co pokazłem (ze względu na obszerne zagadnienie) na osobej zakladce w menu.

ZDJĘCIA
TERMOWIZYJNE